3D виртуелна прошека

Дени Интернационал, како реномирана фирма во делот на транспортот и логистиката се одлучи своето работење да го прошири со уште една дејност и тоа во делот на градежништвото и урбаното домување.

 

ДДС Билдинг е брендот кој ќе биде препознатлив во својата професионалност и квалитет на изградба за сите наши објекти во иднина.

 

Со голема верба и желба за работа веруваме дека нашиот нов проект ќе биде една успешна приказна и одлична реализација. Искуството стекнато со работа во другите сектори од нашиот бизнис ни го дадоа потребното знаење и искуство за она што е неопходно за еден комфорен, пријатен и квалитетен дом.